Nabídka pro firmy


Investujte do svých lidí!

Udržet si efektivitu není snadné. Charakteristickým rysem nejúspěšnějších je, že dokážou jít stále kupředu. K tomu ale potřebujeme dobře rozumět sami sobě – to je výchozím bodem všeho. Je výborné směřovat své investice do vzdělávání svých lidí, ale nebudou-li dobře znát sami sebe a chápat i ostatní kolem sebe, nikdy neuvolní svůj plný potenciál.

Pro firmy, které chtějí investovat do svých lidí, nabízíme jednodenní či dvoudenní workshopy zaměřené na interpersonální dovednosti zvyšující efektivitu. Využíváme při nich vědecky podložené poznatky o osobnosti člověka založené na teorii C. G. Junga a osobnostní typologii MBTI® – světově nejrozšířenějším a nejspolehlivějším typologickém nástroji. V současnosti jsme jediným držitelem certifikátu pro MBTI® Step II™ v České republice (více zde).

Po absolvování našich workshopů nabízíme následný koučink.

Všechny workshopy, osobnostní dotazníky, vyhodnocení a materiály nabízíme v češtině i v angličtině.

Proč MBTI®?

MBTI zjišťuje upřednostňované způsoby, jakými různí lidé vnímají svět, a jak se ke světu vztahují. Všechny osobnostní typy jsou stejně hodnotné a každý může být na svém pracovišti cenným a jedinečným přínosem. Právě proto je na pracovišti důležité umět rozeznat, čím kdo může nejlépe přispět, jak lidé fungují ve vztahu k ostatním, a jak se jako jednotlivci mohou vzájemně doplňovat.

Organizace využívají MBTI zejména s cílem:

  • co nejvíc využít své lidské zdroje,
  • rozeznat jedinečnost přínosu svých zaměstnanců,
  • u konkrétního jednotlivce umocnit jeho přirozené silné stránky,
  • zlepšit týmovou práci,
  • porozumět různým manažerským stylům a vhodně mezi nimi volit,
  • zefektivnit komunikaci mezi nadřízenými, spolupracovníky a zákazníky,
  • napomáhat kariérnímu rozvoji prostřednictvím koučování a tréninkových aktivit,
  • řešit konflikty
  • efektivně řídit proces změn.

Dovolte nám věnovat se Vašim lidem – je to Váš nejcennější zdroj.

Chcete-li se k naší nabídce pro firmy na cokoliv zeptat, podívejte se na Dotazy ohledně nabídky pro firmy nebo nás kontaktujte.

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."