Nabídka pro jednotlivce


Našimi dvěma hlavními produkty pro jednotlivce jsou MBTI balíčky a Workshopy. Balíčky nabízíme pro úroveň MBTI® Step I™ i MBTI® Step II™. Workshopy pouze pro obě úrovně zároveň.

Obojí, balíček i účast na workshopu, je též možné darovat formou dárkového poukazu.

MBTI Balíčky

Balíčky jsou určeny pro jednotlivce, kteří se zajímají o typologii MBTI, ale preferují možnost zjistit si svůj osobnostní typ sami s použitím podkladů založených na teorii C. G. Junga a MBTI®. Balíčky se liší podrobností získaného osobnostního profilu a objemem studijních materiálů.

Workshopy

Workshopy jsou vhodné pro jednotlivce, kteří chtějí osobnostní typologii MBTI a další související témata pozkoumat ve skupině, pod vedením certifikovaného lektora. V případě, že o to projevíte zájem, budeme Vás informovat o nejbližších připravovaných workshopech, kam je možno se přihlásit. Další možností je uspořádat workshop přímo ve Vašem městě. Ideální počet je 10-15 účastníků, ale stačí, máte-li alespoň pět zájemců.

Workshopy jsou samozřejmě otevřeny i těm, kdo už pro zjištění svého osobnostního typu využili některý z našich balíčků.

Viz též Dotazy ohledně workshopů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRACE

"Jedna z definic popisuje osobnost jako 'jedinečný a relativně stabilní vzorec chování, myšlení a emocí vykazovaný individuem'. Osobnost tedy vyjadřuje soubor trvalých rysů, jimiž se jeden člověk odlišuje od jiných."