Balíčky s vyhodnocením


Naše balíčky umožňují zjistit svůj osobnostní typ a získat jeho vyhodnocení on-line. Výhodou je, že celý proces probíhá velmi rychle (zpravidla netrvá déle, než 3-5 dnů).

Jednotlivé balíčky se od sebe liší podrobností získaného reportu, objemem studijních materiálů a bonusy.

Viz též Dotazy ohledně balíčků.

BASIC PACK

Obj. kód: PA-001

BASIC je náš základní MBTI balíček – po vyplnění a odeslání dotazníku obdržíte jednostránkové vyhodnocení Vašeho osobnostního typu na úrovni MBTI® Step I™. Toto vyhodnocení obsahuje Váš výsledný typ (vyjádřený čtyřpísmenným osobnostním kódem) včetně graficky znázorněné zřetelnosti jednotlivých preferencí.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (Form JBM, 93 otázek)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu Basic Report (1 strana, PDF)
 • Manuál MBTI Basic (8 stran, PDF)
 • Podrobný popis daného typu (1 strana, PDF)

Bonus:

 • Sleva 10% z ceny balíčku EFFECT nebo STRESS KIT

EFFECT PACK

Obj. kód: PA-002

Balíček EFFECT doplňuje osobnostní profil o úroveň MBTI® Step II™. Vyhodnocení je zpracováno do 17 stránkového MBTI® Step II™ Interpretive Reportu, který zjištěné výsledky aplikuje do čtyř oblastí: komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (Form Q, 144 otázek)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu MBTI® Interpretive Report (17 stran anglicky + 17 stran česky, PDF)
 • Manuál Jaký jsem typ (26 stran česky, PDF)

Bonus:

 • Předplacená konzultace výsledku s certifikovaným MBTI® poradcem

Pro účastníky našich workshopů nabízíme EFFECT WORKSHOP PACK (Obj. kód: PA-003), který je obsahem naprosto identický s balíčkem EFFECT, ale poskytujeme jej za zvýhodněnou cenu (viz Ceník).

STRESS KIT PACK

Obj. kód: PA-004

STRESS KIT PACK je ideálním řešením pro ty, kdo si chtějí rychle zmapovat, jaké má jejich osobnostní typ stresory, jaké jsou jejich stresové reakce a co je spouští, a dozvědět se, jak stres co nejlépe zvládat.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (pokud již nebyl vyplněn pro jiný balíček či workshop)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu MBTI® Stress Management Report (9 stran anglicky + 9 stran česky, PDF)
 • Manuál Jaký jsem typ (26 stran česky, PDF)

Bonusy:

 • Předplacená konzultace výsledku s certifikovaným MBTI® poradcem

COMBO PACK

Obj. kód: PA-005

COMBO PACK kombinuje balíčky EFFECT a STRESS KIT za zvýhodněnou cenu. Pro účastníky našich workshopů pak nabízíme ještě COMBO WORKSHOP PACK (Obj. kód: PA-006), kde je cena ještě nižší (viz Ceník).

COLOR PLUS PACK

Obj. kód: PA-009

COLOR PLUS PACK je balíček obsahující COLOR Profile PLUS – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu, které je nezbytné pro účast na workshopech #temperamenty. (viz vzorový COLOR Profile PLUS)

Obsah balíčku:

 • Dotazník motivátorů (56 položek, 3 kroky)
 • Dotazník silných a slabých stránek (1 krok)
 • Dotazník Vaše "tečka" (1 krok)
 • COLOR PLUS Profile (5 stran česky, PDF) - Vaše "tečka: přesné zaměření Vašeho temperamentu, výčet Vašich silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty, Váš "erb" - Vašich pět nejsilnějších motivátorů + jejich popis

COLOR PACK lite

Obj. kód: PA-011

COLOR PACK je levnější verzí předchozího balíčku. Obsahuje COLOR Profile – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu, ale bez "erbu" - vyhodnocení pěti nejsilnějších motivátorů. (viz vzorový COLOR Profile lite)

Obsah balíčku:

 • Dotazník silných a slabých stránek (1 krok)
 • Dotazník Vaše "tečka" (1 krok)
 • COLOR Profile lite (4 strany česky, PDF) - Vaše "tečka: přesné zaměření Vašeho temperamentu + výčet Vašich silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty

OBJEDNÁVEJTE ZDE

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."