Balíčky s vyhodnocením


Naše balíčky umožňují zjistit svůj osobnostní typ a získat jeho vyhodnocení on-line. Výhodou je, že celý proces probíhá velmi rychle (zpravidla netrvá déle, než 3-5 dnů).

Jednotlivé balíčky se od sebe liší podrobností získaného reportu, objemem studijních materiálů a bonusy.

Viz též Dotazy ohledně balíčků.

BASIC PACK

Obj. kód: PA-001

BASIC je náš základní MBTI balíček – po vyplnění a odeslání dotazníku obdržíte jednostránkové vyhodnocení Vašeho osobnostního typu na úrovni MBTI® Step I™. Toto vyhodnocení obsahuje Váš výsledný typ (vyjádřený čtyřpísmenným osobnostním kódem) včetně graficky znázorněné zřetelnosti jednotlivých preferencí.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (Form JBM, 93 otázek)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu Basic Report (1 strana, PDF)
 • Manuál MBTI Basic (8 stran, PDF)
 • Podrobný popis daného typu (1 strana, PDF)

Bonus:

 • Sleva 10% z ceny balíčku EFFECT nebo STRESS KIT

EFFECT PACK

Obj. kód: PA-002

Balíček EFFECT doplňuje osobnostní profil o úroveň MBTI® Step II™. Vyhodnocení je zpracováno do 17 stránkového MBTI® Step II™ Interpretive Reportu, který zjištěné výsledky aplikuje do čtyř oblastí: komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (Form Q, 144 otázek)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu MBTI® Interpretive Report (17 stran anglicky + 17 stran česky, PDF)
 • Manuál Jaký jsem typ (26 stran česky, PDF)

Bonus:

 • Předplacená konzultace výsledku s certifikovaným MBTI® poradcem

Pro účastníky našich workshopů nabízíme EFFECT WORKSHOP PACK (Obj. kód: PA-003), který je obsahem naprosto identický s balíčkem EFFECT, ale poskytujeme jej za zvýhodněnou cenu (viz Ceník).

STRESS KIT PACK

Obj. kód: PA-004

STRESS KIT PACK je ideálním řešením pro ty, kdo si chtějí rychle zmapovat, jaké má jejich osobnostní typ stresory, jaké jsou jejich stresové reakce a co je spouští, a dozvědět se, jak stres co nejlépe zvládat.

Obsah balíčku:

 • Osobnostní dotazník (pokud již nebyl vyplněn pro jiný balíček či workshop)
 • Vyhodnocení výsledného osobnostního typu MBTI® Stress Management Report (9 stran anglicky + 9 stran česky, PDF)
 • Manuál Jaký jsem typ (26 stran česky, PDF)

Bonusy:

 • Předplacená konzultace výsledku s certifikovaným MBTI® poradcem

COMBO PACK

Obj. kód: PA-005

COMBO PACK kombinuje balíčky EFFECT a STRESS KIT za zvýhodněnou cenu. Pro účastníky našich workshopů pak nabízíme ještě COMBO WORKSHOP PACK (Obj. kód: PA-006), kde je cena ještě nižší (viz Ceník).

COLOR PLUS PACK

Obj. kód: PA-009

COLOR PLUS PACK je balíček obsahující COLOR Profile PLUS – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu, které je nezbytné pro účast na workshopech #temperamenty. (viz vzorový COLOR Profile PLUS)

Obsah balíčku:

 • Dotazník motivátorů (56 položek, 3 kroky)
 • Dotazník silných a slabých stránek (1 krok)
 • Dotazník Vaše "tečka" (1 krok)
 • COLOR PLUS Profile (5 stran česky, PDF) - Vaše "tečka: přesné zaměření Vašeho temperamentu, výčet Vašich silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty, Váš "erb" - Vašich pět nejsilnějších motivátorů + jejich popis

COLOR PACK lite

Obj. kód: PA-011

COLOR PACK je levnější verzí předchozího balíčku. Obsahuje COLOR Profile – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu, ale bez "erbu" - vyhodnocení pěti nejsilnějších motivátorů. (viz vzorový COLOR Profile lite)

Obsah balíčku:

 • Dotazník silných a slabých stránek (1 krok)
 • Dotazník Vaše "tečka" (1 krok)
 • COLOR Profile lite (4 strany česky, PDF) - Vaše "tečka: přesné zaměření Vašeho temperamentu + výčet Vašich silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty

OBJEDNÁVEJTE ZDE

INSPIRACE

"Již samotné rozpoznání a pochopení odlišností mezi členy týmu může vést k efektivní komunikaci a spolupráci. Hlavním předpokladem je, že lidé přijímají odlišnosti mezi sebou navzájem a užitečně jich využívají."