4barevný kód temperamentu

Na to, kým jsme, má vliv mnoho faktorů. Jedním z nich je např. náš osobnostní typ. Vynikajícím nástrojem pro určení našeho osobnostního typu je MBTI instrument. V typologii MBTI tvoří jádro naší osobnosti to, jak používáme svůj mozek – jak bereme věci na vědomí a jak, na základě čeho, dospíváme k rozhodnutím. Všimli jste si ale, že ačkoli s někým sdílíme stejný MBTI typ, zjišťujeme, že to, jak tento svůj typ žijeme, se často diametrálně liší? 

Důvodem je faktor, který MBTI vyhodnocení osobnostního typu zachycuje jen zčásti – náš temperament. Odhalením svého temperamentu pomocí COLOR Profile pochopíme své hlavní potřeby, hnací síly ovlivňující naše chování a hodnoty, které vyznáváme.

 • Jelikož některé názvy klasických čtyř temperamentů: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik, časem získaly negativní zabarvení, pracují dnes typologie temperamentů s jinými názvy. V 4barevném kódu je každý temperament nazván podle jedné ze čtyř barev. Člověk tedy může být Červený (cholerik), Žlutý (sangvinik), Zelený (flegmatik) nebo Modrý (melancholik).
 • Protože temperamenty sdružují lidské povahy do skupin podle toho, co je pohání, o co usilují a co nejvíc milují na životě, pomáhá nám jejich znalost vidět sami sebe i druhé mnohem barevněji. Navíc, potřebujeme-li rychle odhadnout, jak přizpůsobit svou komunikaci či chování potřebám člověka, kterého příliš neznáme, je k tomu znalost čtyři barev (temperamentů) velmi snadným a rychlým nástrojem.

Proto Vám nabízíme zcela novou produktovou řadu:

 • Balíčky COLOR PACK: v plné verzi balíček obsahuje COLOR Profile – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu včetně Vašeho osobnostního erbu, který zobrazuje Vašich pět nejsilnějších hodnotových motivátorů. Verze light je stejná, jen bez erbu. 
 • Maximální zužitkování získaných poznatků v praktickém životě umožňují naše 4barevné workshopy v nové sérii #temperamenty.

Je skutečně tak důležité vědět jaký jsem typ?

Jako lidé se snažíme nějakým způsobem uskutečnit. Děláme to každý po svém, někteří vědomě, jiní nevědomě. Osobnostní typologie MBTI a MBTI® instrument vděčí za svůj ohlas právě tomu, že pomáhá porozumět:

 • o co různí lidé při své snaze o sebeuskutečnění usilují,
 • co pokládají za důležité a podstatné,
 • jak se rozhodují
 • a jak se vztahují a chovají ke svému okolí, především k ostatním lidem.

Velkou předností tohoto pojetí typologie je, že to, co zjišťuje, nijak nehodnotí. MBTI instrument neříká, že jeden typ je horší nebo lepší. Pouze konstatuje to, co „je“, aniž by vnucoval, co „má být“, nebo předvídal, co „bude“, proto neohrožuje ničí sebedůvěru a sebeúctu. Naopak, nabízí vysvětlení, proč některé vztahy nefungují, proč spolu někteří lidé nevycházejí, a poskytuje nástroj pro to, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho třeba i napravit…

Zajímá Vás, jaký jste typ?

 • Objednejte si některý z našich balíčků – své osobnostní vyhodnocení získáte on-line, z pohodlí domova či kanceláře.
 • Přihlaste se na náš nejbližší workshop pro veřejnost – potřebný balíček s vyhodnocením budete mít levnější a dozvíte se, jak získané poznatky maximálně využít.
 • Vyberte si některý z našich workshopů pro firmy a pozvěte nás, rádi jej připravíme Vám a Vašemu pracovnímu týmu na míru.

V každém případě chtějte originál!

INSPIRACE