4barevné workshopy


Základní série: #temperamenty

Na workshopy ze série #temperamenty není potřeba vyhodnocení osobnostního typu z pohledu typologie MBTI, ale účastníci budou potřebovat COLOR Pack PLUS, vyhodnocení jejich temperamentu a motivačního typu.

Cena samostatného balíčku je 1 790,- Kč, ale pro ty, kdo se současně přihlásí na některý workshop ze série #temperamenty, platí zvýhodněná cena 1 290,- Kč.

POZOR, nabídku workshopů pro dané období a jejich aktuální obsazenost najdete zde.

#temperamenty I. | Na čem nám záleží? 

V typologii MBTI tvoří jádro naší osobnosti to, jak používáme svůj mozek – jak bereme věci na vědomí a jak, na základě čeho, dospíváme k rozhodnutím. Temperament je spjat se vzrušivostí – tj. rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, ale také s tím, jak to, co prožíváme, projevujeme navenek. Odhalením svého temperamentu pochopíme své hlavní potřeby, hnací síly ovlivňující naše chování a hodnoty, které vyznáváme.

Jaké by to bylo, kdybychom k sobě naučili přistupovat podle toho, co na životě nejvíc milujeme, co nás nejvíc pohání, a v čem jsme nejlepší?

#temperamenty II. | Jak reagujeme? 

Všichni jsme rádi chváleni, jen se v nás při pochvalách dějí trochu jiné věci a naše zpracování pochvaly se projeví odlišnými reakcemi. Právě tak různě reagujeme na kritiku. Někdo v ní vidí věcnou informaci, někdo útok na svoji osobu, někdo dokonce ohrožení vztahu. Na zvýšenou zátěž jeden reaguje zvýšeným úsilím, jiný tím, že si vybere, co zvládne a zbytek deleguje nebo nechá být. Také s nespravedlností se lze vyrovnat velmi rozmanitě: někteří ji nezapomínají, jiní dokážou „zapomenout“ výměnou za nějakou výhodu, další ji trpně přijmou jako běžnou součást běhu světa…

Právě sledování reakcí na pochvalu, kritiku, na zátěž a na nespravedlnost pomáhá velmi rychle, a s velkou přesností odhadnout náš vlastní temperament, i temperament lidí kolem nás.

#temperamenty III. | Jak s nimi jednat? 

Jakmile dokážeme rozeznávat jednotlivé temperamenty – co různé lidi pohání, jak reagují a o co usilují, potřebujeme se naučit, jak s nimi jednat. Pokud jim máme zadávat práci, jaká je pro koho nejlepší? Někoho nadchne, když dostane úkol, který je mimořádně obtížný, jiný se stará hlavně o to, zda je úkol skutečně důležitý, další chce dělat něco, co bude prospěšné pro lidi. Jedni potřebují jasné zadání a přesné instrukce, druzí naopak co největší volnost ve způsobu, jak práci vykonají.

Ocitneme-li se s druhými ve sporu, jde nám při jeho řešení především o princip, je hlavním kritériem výhra nad druhou stranou, nebo nám nejvíc ze všeho záleží na všestranné spokojenosti a dobrých vztazích?

#temperamenty IV. | Jak spolu vyjít? 

Je známá věc, že některé temperamenty spolu vycházejí lépe, jiné hůře. Klidné typy si mezi sebou rozumí, právě tak to spolu báječně klape energickým typům. Temperamenty zaměřené na úkol snadno najdou společnou řeč, stejně jako dvě „barvy“ zaměřené na lidi. Jakmile se ale tyto protikladné typy střetnou, ačkoli by se mohly výborně doplňovat, zpravidla dochází ke konfliktu

Ve skutečnosti je klíč jednoduchý: přistupovat k sobě na základě svých temperamentů. Budeme-li vědět, co je na nás fajn a umět to druhým ukázat, naučíme-li se u druhých zajímat to, v čem jsou skvělí, a ne o to, co je na nich špatně, a přistupovat k nim podle toho, naše vztahy budou úplně jiné!

- - -

Máte-li zájem přihlásit se na nabízený workshop, nebo se chcete dozvědět podrobnější informace, kontaktujte nás zde.

INSPIRACE

"Lidé se nemají rádi, protože si navzájem nerozumějí! Jak můžete milovat někoho, komu nerozumíte, kdo je úplně jiný než vy a jehož způsob myšlení a jednání je vám naprosto cizí?"