Slovo úvodem


Je skutečně tak důležité vědět jaký jsem typ?

Jako lidé se snažíme nějakým způsobem uskutečnit. Děláme to každý po svém, někteří vědomě, jiní nevědomě. Osobnostní typologie MBTI a MBTI® instrument vděčí za svůj ohlas právě tomu, že pomáhá porozumět:

  • o co různí lidé při své snaze o sebeuskutečnění usilují,
  • co pokládají za důležité a podstatné,
  • jak se rozhodují
  • a jak se vztahují a chovají ke svému okolí, především k ostatním lidem.

Velkou předností tohoto pojetí typologie je, že to, co zjišťuje, nijak nehodnotí. MBTI instrument neříká, že jeden typ je horší nebo lepší. Pouze konstatuje to, co „je“, aniž by vnucoval, co „má být“, nebo předvídal, co „bude“, proto neohrožuje ničí sebedůvěru a sebeúctu. Naopak, nabízí vysvětlení, proč některé vztahy nefungují, proč spolu někteří lidé nevycházejí, a poskytuje nástroj pro to, jak tyto nepříznivé jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho třeba i napravit…

Zajímá Vás, jaký jste typ?

  • Objednejte si některý z našich balíčků – své osobnostní vyhodnocení získáte on-line, z pohodlí domova či kanceláře.
  • Přihlaste se na náš nejbližší workshop pro veřejnost – potřebný balíček s vyhodnocením budete mít levnější a dozvíte se, jak získané poznatky maximálně využít.
  • Vyberte si některý z našich workshopů pro firmy a pozvěte nás, rádi jej připravíme Vám a Vašemu pracovnímu týmu na míru.

V každém případě chtějte originál!

INSPIRACE

"Vyjděme z předpokladu, že lidé jsou z hlediska temperamentu odlišní, a tudíž i jejich chování je odlišné podobně jako stavba těla. Jakmile pak začneme kalkulovat s tím, že chování jiné než naše je nesprávné či přímo závadné, nemáme daleko k tomu, abychom druhé začali znevýhodňovat."