MBTI® Step II™ (2 v 1)


Proč dva v jednom?

Všechny naše produkty označené MBTI® Step II™ v sobě kombinují obě úrovně, protože MBTI® Step II™ zahrnuje i základní úroveň osobnostního typu, kdy díky instrumentu MBTI® Step I™ zjistíte svůj osobnostní typ označený čtyřmi písmeny podle Vašich preferencí. MBTI® Step II™ ovšem u Vašeho zjištěného typu nezůstane, ale dále s ním pracuje. Přináší totiž novou, daleko hlubší úroveň porozumění vlastní osobnosti: každý ze čtyř preferenčních párů doplňuje o dalších pět tzv. faset (plošek).

Fasety

Podle MBTI® Step II™ má daný preferenční pár (E-I, S-N, T-F, J-P) pět faset, z nichž každá má dva protilehlé póly. Typický extrovert zpravidla bývá iniciující, expresivní, společenský, aktivní a nadšený. Často jsem ale u některých faset někde uprostřed nebo dokonce máme některou fasetu patřící k opačné preferenci. Někdo např. může být "nepříliš expresivní, pozorující extrovert", viz obr.

Důvodů, proč se od sebe liší i lidé totožného osobnostního typu, nebo proč se stává, že někoho "jeho typ" vzešlý z MBTI Step I nedokáže dostatečně vystihnout, je několik:

  • Mnoho lidí upřednostňuje pól ležící na téže straně, jako jejich celková preference, tedy např. "iniciující" pól, preferují-li extroverzi, nebo "pasivní" pól, pokud preferují introverzi.
  • Značná část lidí ale u některých faset upřednostňuje pól, který je vůči jejich celkové preferenci opačný, např. někteří introverti mohou být expresivní a společenští, zatímco někteří extroverti jsou tiší a poklidní.
  • Zároveň platí, že významný počet lidí u některých faset nevyjádří jasnou preferenci ani pro jeden pól, takže budou mít trochu od obojího. Např. v některých situacích budou společenští, v jiných uzavření.

Pro vyhodnocení Vašeho osobnostního typu z pohledu Step II používáme balíček EFFECT Pack, který obsahuje MBTI® Step II™ Interpretive Report, momentálně nejkomplexnější vyhodnocení MBTI osobnostního typu, které je k dispozici. 

INSPIRACE

"Pomáhat lidem posouvat jejich hranice mimo jiné znamená nepodsouvat jim ty svoje."