MBTI® Step I™


Vrozené prefrence

Z hlediska typologie MBTI náš osobnostní typ určují naše vrozené preference. Ačkoli platí, že každý máme schopnost používat všechny složky své osobnosti, některým dáváme přednost. Právě rozdílnost našich preferencí je důvodem, proč jsme v něčem úplně stejní jako lidé okolo nás, v něčem trochu odlišní a v něčem zcela jiní. Naše preference se týkají toho:

  • jak bereme věci na vědomí
  • jak se rozhodujeme
  • odkud čerpáme energii
  • jak se stavíme k vnějšímu světu

Čtyři rozměry osobnosti

Jinými slovy: v systému MBTI má tedy naše osobnost čtyři rozměry. Těmito čtyřmi základními dimenzemi jsou:

  • vnější či vnitřní zaměření: extroverze (E) nebo introverze (I)
  • funkce vnímání, přijímání informací: smyslové vnímání (S) nebo intuice (N)
  • funkce vyhodnocování informací a rozhodování: myšlení (T) nebo cítění (F)
  • zaměření vůči vnějšímu světu: usuzování (J) nebo vnímání (P).

Kombinací těchto čtyř preferenčních párů vzniká 16 možných typů, které představují 16 modelů osobnosti. Hlavním přínosem MBTI® Step I instrumentu je, že Vám tyto Vaše vrozené preference pomůže určit. Výsledkem bude Váš osobnostní typ označený čtyřmi písmeny podle písmen představujících Vaše konkrétní preference.

Lidé stejného typu, tedy lidé, kteří mají stejné základní preference, mají mnoho charakteristik totožných, často je baví podobné aktivity a mají podobné zájmy. Někdy se ale jeden od druhého liší i lidé stejného osobnostního typu. Na určení těchto jemnějších osobnostních variant se zaměřuje MBTI® Step II™.

INSPIRACE

"Ty umíš vidět věci a říct "Proč?", ale já vidím věci, které nikdy nebyly a říkám "Proč ne?"