Quotes od Isabel B. Myers


admin - Posted on 28 Říjen 2011

Pod zorným úhlem typologie se dívám na svět přes padesát let a shlédávám, že to je ustavičně přínosná zkušenost.

Gifts Differing

INSPIRACE

Čtyři funkce jsou něco jako čtyři světové strany u kompasu. Jsou právě tak libovolné a právě tak nepostradatelné.