O lektorovi


Karel Řežábek

Naším lektorem je Karel Řežábek (*1968), který se přednáškové činnosti v oblasti osobnostního růstu věnuje již od roku 2002. Při kurzech a přednáškách zaměřených na vztahové dovednosti objevil, jak důležitá je zde role poznání sebe sama a porozumění druhým v jejich odlišnostech. Typologie MBTI® se v tomto směru ukázala jako velmi funkční nástroj s praktickým využitím nejen v rovině osobních, ale též pracovních vztahů.

Po dvouletém intenzivním samostudiu tématiky osobnostní typologie MBTI Karel v roce 2011 formalizoval své znalosti úspěšným završením MBTI® Certifikačního programu vypsaného Americkou manažerskou asociací (AMA). Jako držitel mezinárodně platného certifikátu pro  MBTI® Step I™ a MBTI® Step II™ je nyní Karel garantem kvality všech našich MBTI® produktů.

View Karel Rezabek's profile on LinkedIn

INSPIRACE

"K tajemné přirozenosti života patří to, že existuje vrozený sklon k individualizaci. Je zřejmé, že čím méně možností je dáno pro individuální rozdíly, tím je forma života jednodušší. Obráceně, čím je forma komplikovanější, tím početnější jsou možnosti k individuálnímu formování. Jestliže si uvědomíme, že člověk je stvoření s největšími možnostmi pro individuální rozdíly, pak porozumíme, že tomu odpovídajícím způsobem užívá plného života."