O lektorovi


Karel Řežábek

Naším lektorem je Karel Řežábek (*1968), který se přednáškové činnosti v oblasti osobnostního růstu věnuje již od roku 2002. Při kurzech a přednáškách zaměřených na vztahové dovednosti objevil, jak důležitá je zde role poznání sebe sama a porozumění druhým v jejich odlišnostech. Typologie MBTI® se v tomto směru ukázala jako velmi funkční nástroj s praktickým využitím nejen v rovině osobních, ale též pracovních vztahů.

Po dvouletém intenzivním samostudiu tématiky osobnostní typologie MBTI Karel v roce 2011 formalizoval své znalosti úspěšným završením MBTI® Certifikačního programu vypsaného Americkou manažerskou asociací (AMA). Jako držitel mezinárodně platného certifikátu pro  MBTI® Step I™ a MBTI® Step II™ je nyní Karel garantem kvality všech našich MBTI® produktů.

View Karel Rezabek's profile on LinkedIn

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."