MBTI® Step II™ (2 v 1)


Proč dva v jednom?

Všechny naše produkty označené MBTI® Step II™ v sobě kombinují obě úrovně, protože MBTI® Step II™ zahrnuje i základní úroveň osobnostního typu, kdy díky instrumentu MBTI® Step I™ zjistíte svůj osobnostní typ označený čtyřmi písmeny podle Vašich preferencí. MBTI® Step II™ ovšem u Vašeho zjištěného typu nezůstane, ale dále s ním pracuje. Přináší totiž novou, daleko hlubší úroveň porozumění vlastní osobnosti: každý ze čtyř preferenčních párů doplňuje o dalších pět tzv. faset (plošek).

Fasety

Podle MBTI® Step II™ má daný preferenční pár (E-I, S-N, T-F, J-P) pět faset, z nichž každá má dva protilehlé póly. Typický extrovert zpravidla bývá iniciující, expresivní, společenský, aktivní a nadšený. Často jsem ale u některých faset někde uprostřed nebo dokonce máme některou fasetu patřící k opačné preferenci. Někdo např. může být "nepříliš expresivní, pozorující extrovert", viz obr.

Důvodů, proč se od sebe liší i lidé totožného osobnostního typu, nebo proč se stává, že někoho "jeho typ" vzešlý z MBTI Step I nedokáže dostatečně vystihnout, je několik:

  • Mnoho lidí upřednostňuje pól ležící na téže straně, jako jejich celková preference, tedy např. "iniciující" pól, preferují-li extroverzi, nebo "pasivní" pól, pokud preferují introverzi.
  • Značná část lidí ale u některých faset upřednostňuje pól, který je vůči jejich celkové preferenci opačný, např. někteří introverti mohou být expresivní a společenští, zatímco někteří extroverti jsou tiší a poklidní.
  • Zároveň platí, že významný počet lidí u některých faset nevyjádří jasnou preferenci ani pro jeden pól, takže budou mít trochu od obojího. Např. v některých situacích budou společenští, v jiných uzavření.

Pro vyhodnocení Vašeho osobnostního typu z pohledu Step II používáme balíček EFFECT Pack, který obsahuje MBTI® Step II™ Interpretive Report, momentálně nejkomplexnější vyhodnocení MBTI osobnostního typu, které je k dispozici. 

INSPIRACE

"Kde je hranice mezi tím, co jsem, a tím, čím se mohu stát? Kdo ví, zda zítra má reakce na nějakou novou událost neodhalí nový aspekt mé osobnosti, který bude důležitější než všechny ostatní, které jsem až doposud odkryl? Není to, čeho budu schopen zítra, již obsaženo v tom, čím jsem dnes?"