Ochrana osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů:

Karel Řežábek, IČ 468 53 804, Bolevecká 19, Plzeň

Kontaktní údaje správce: Karel Řežábek, telefon: 724 435 445, e-mail: karel.rezabek(at)proinspiro.cz

Účel zpracování osobních údajů:

 • zpracování objednávek účasti na workshopech a všechny záležitosti s tím spojené
 • zpracování objednávek zboží, dodání objednaného zboží a všechny záležitosti s tím spojené
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti
 • o uživatelích našeho webu shromažďujeme omezené množství údajů za účelem zlepšování informační hodnoty našeho webu a poskytovaných služeb. Jde o údaje dostupné ve službě Google Analytics.

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Poskytnutí osobních údajů je:

 • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolné pro hodnocení workshopu a nákupu zboží, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

Vaše práva:

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: info(at)proinspiro.cz

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Vaše údaje chráníme pomocí řady opatření před ztrátou, zneužitím nebo proti neoprávněnému přístupu. Dovolujeme si Vás ujistit, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

INSPIRACE

Čtyři funkce jsou něco jako čtyři světové strany u kompasu. Jsou právě tak libovolné a právě tak nepostradatelné.