Languages


4barevný kód temperamentu


4barevný kód temperamentu

Na to, kým jsme, má vliv mnoho faktorů. Jedním z nich je např. náš osobnostní typ. Vynikajícím nástrojem pro určení našeho osobnostního typu je MBTI instrument. V typologii MBTI tvoří jádro naší osobnosti to, jak používáme svůj mozek – jak bereme věci na vědomí a jak, na základě čeho, dospíváme k rozhodnutím. Všimli jste si ale, že ačkoli s někým sdílíme stejný MBTI typ, zjišťujeme, že to, jak tento svůj typ žijeme, se často diametrálně liší? 

Důvodem je faktor, který MBTI vyhodnocení osobnostního typu zachycuje jen zčásti – náš temperament. Odhalením svého temperamentu pomocí COLOR Profile pochopíme své hlavní potřeby, hnací síly ovlivňující naše chování a hodnoty, které vyznáváme.

  • Jelikož některé názvy klasických čtyř temperamentů: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik, časem získaly negativní zabarvení, pracují dnes typologie temperamentů s jinými názvy. V 4barevném kódu je každý temperament nazván podle jedné ze čtyř barev. Člověk tedy může být Červený (cholerik), Žlutý (sangvinik), Zelený (flegmatik) nebo Modrý (melancholik).
  • Protože temperamenty sdružují lidské povahy do skupin podle toho, co je pohání, o co usilují a co nejvíc milují na životě, pomáhá nám jejich znalost vidět sami sebe i druhé mnohem barevněji. Navíc, potřebujeme-li rychle odhadnout, jak přizpůsobit svou komunikaci či chování potřebám člověka, kterého příliš neznáme, je k tomu znalost čtyři barev (temperamentů) velmi snadným a rychlým nástrojem.

Proto Vám nabízíme zcela novou produktovou řadu:

  • Balíčky COLOR PACK: v plné verzi balíček obsahuje COLOR Profile – komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu včetně Vašeho osobnostního erbu, který zobrazuje Vašich pět nejsilnějších hodnotových motivátorů. Verze light je stejná, jen bez erbu. 
  • Maximální zužitkování získaných poznatků v praktickém životě umožňují naše 4barevné workshopy v nové sérii #temperamenty.