Languages


MBTI® Step II™ Interpretive Report


MBTI® Step II™ Interpretive Report je nejkomplexnějším vyhodnocením osobnostního typu, které je v současnosti k dispozici.

Tím, že kombinuje výsledky MBTI® Step I™ (čtyřpísmenný kód jednoho ze 16 osobnostních typů) s výsledky MBTI® Step II™ (každá ze čtyř preferencí daného osobnostního typu je rozvinutá do pěti podskupin –tzv. faset), poskytuje toto vyhodnocení skutečně hloubkovou analýzu Vaší osobnosti a chování. 

MBTI® Step II™ Interpretive Report je vytvořen na základě originálního MBTI dotazníku (Form Q, 144 otázek). Každý report je počítačově generován společností CPP – Consulting Psychology Press, která pro MBTI vlastní autorská práva. Poskytujeme jej v angličtině (viz ukázkový report ENG) a ve zcela identické podobě též přeložený do češtiny (viz ukázkový report CZ).

Výhody:

  • Obsahuje vyhodnocení Vašeho typu z hlediska Step I s graficky vyjádřenou zřetelností preferencí
  • Prezentuje přehledně zpracované výsledky Step II – 20 faset spjatých s Vaším konkrétním typem
  • Pro daný typ popisuje jeho obvyklý způsob komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení
  • Nastiňuje strategie pro další osobnostní rozvoj
  • Ukazuje jak zvýšit Vaši efektivitu v práci.

Tento nejkomplexnější report lze získat účastí na workshopu GROUND/GROUND+ nebo jako součást balíčku EFFECT.