Co získáte?


Co nabízí MBTI® instrument Vám osobně?

Především lépe poznáte sebe sama (a tím i druhé). Díky istrumentu MBTI® Step I™ zjistíte, jaké jsou Vaše vrozené preference, MBTI® Step II™ Vám pomůže přesně zaměřit svůj osobnostní typ a  ještě lépe porozumět jedinečnému způsobu, jakým svůj typ prožíváte a vyjadřujete. Tím jednak lépe poznáte silné stránky své osobnosti, ale také případné oblasti růstu.

Již od balíčku MBTI® SIMPLE a na našem základním workshopu MBTI® GROUND obdržíte pracovní materiály (včetně celostránkových popisů všech 16 osobnostních typů v typologii MBTI). Jako součást pracovních materiálů workshopů MBTI® ADVANCED a MBTI® NEXT a u balíčku MBTI® EFFECT získáte navíc 17 stránkové vyhodnocení Vašeho osobnostního profilu, které u daného typu poskytuje rámec k pochopení jeho přirozeného způsobu:

  • komunikace
  • rozhodování
  • zvládání změn
  • řešení konfliktů

a nabízí též náměty a vodítka pro další osobnostní rozvoj.

INSPIRACE

"K tajemné přirozenosti života patří to, že existuje vrozený sklon k individualizaci. Je zřejmé, že čím méně možností je dáno pro individuální rozdíly, tím je forma života jednodušší. Obráceně, čím je forma komplikovanější, tím početnější jsou možnosti k individuálnímu formování. Jestliže si uvědomíme, že člověk je stvoření s největšími možnostmi pro individuální rozdíly, pak porozumíme, že tomu odpovídajícím způsobem užívá plného života."