Co získáte?


Co nabízí MBTI® instrument Vám osobně?

Především lépe poznáte sebe sama (a tím i druhé). Díky istrumentu MBTI® Step I™ zjistíte, jaké jsou Vaše vrozené preference, MBTI® Step II™ Vám pomůže přesně zaměřit svůj osobnostní typ a  ještě lépe porozumět jedinečnému způsobu, jakým svůj typ prožíváte a vyjadřujete. Tím jednak lépe poznáte silné stránky své osobnosti, ale také případné oblasti růstu.

Již od balíčku MBTI® SIMPLE a na našem základním workshopu MBTI® GROUND obdržíte pracovní materiály (včetně celostránkových popisů všech 16 osobnostních typů v typologii MBTI). Jako součást pracovních materiálů workshopů MBTI® ADVANCED a MBTI® NEXT a u balíčku MBTI® EFFECT získáte navíc 17 stránkové vyhodnocení Vašeho osobnostního profilu, které u daného typu poskytuje rámec k pochopení jeho přirozeného způsobu:

  • komunikace
  • rozhodování
  • zvládání změn
  • řešení konfliktů

a nabízí též náměty a vodítka pro další osobnostní rozvoj.

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."