Co získáte?


Co nabízí MBTI® instrument Vám osobně?

Především lépe poznáte sebe sama (a tím i druhé). Díky istrumentu MBTI® Step I™ zjistíte, jaké jsou Vaše vrozené preference, MBTI® Step II™ Vám pomůže přesně zaměřit svůj osobnostní typ a  ještě lépe porozumět jedinečnému způsobu, jakým svůj typ prožíváte a vyjadřujete. Tím jednak lépe poznáte silné stránky své osobnosti, ale také případné oblasti růstu.

Již od balíčku MBTI® SIMPLE a na našem základním workshopu MBTI® GROUND obdržíte pracovní materiály (včetně celostránkových popisů všech 16 osobnostních typů v typologii MBTI). Jako součást pracovních materiálů workshopů MBTI® ADVANCED a MBTI® NEXT a u balíčku MBTI® EFFECT získáte navíc 17 stránkové vyhodnocení Vašeho osobnostního profilu, které u daného typu poskytuje rámec k pochopení jeho přirozeného způsobu:

  • komunikace
  • rozhodování
  • zvládání změn
  • řešení konfliktů

a nabízí též náměty a vodítka pro další osobnostní rozvoj.

INSPIRACE

"Co je 'normální' lidské jednání? Když jsme znepokojeni nebo ohromeni tím, co druzí dělají, často poznamenáme, ať už s pozdviženým obočím nebo s povzdechem, 'dělat něco takového přece není normální!' I když připouštíme, že 'normálnost' může mít mnoho podob, stále se srovnáváme se svými přáteli, sousedy, spolupracovníky či celebritami a říkáme si: Tak ve srovnání s touto osobou jsem pořád ještě docela normální."