Co je to MBTI?


admin - Posted on 09 Listopad 2011

MBTI je zkratka složená z prvních písmen slov Myers-Briggs type Indicator, tedy Indikátor osobnostních typů podle Myersové a Briggsové. V poslední době se též používá souhrnný název MBTI® instrument.

INSPIRACE

Čtyři funkce jsou něco jako čtyři světové strany u kompasu. Jsou právě tak libovolné a právě tak nepostradatelné.