MBTI® Stress Management Report


Bez ohledu na to, zda jde o náš osobní či pracovní život, každý jsme vystaveni působení mnoha různých stresorů, které mohou – podle toho, jak na ně zareagujeme – podkopat náš úspěch nebo nás naopak podnítit k většímu výkonu.

Stress Management Report vycházející z vyhodnocení Vaší osobnosti na úrovni MBTI® Step I™ popisuje, jak pravděpodobně zakoušíte stres, a také, jak na stres reagujete.

MBTI® Stress Management Report je vytvořen na základě originálního MBTI dotazníku. Každý report je počítačově generován společností CPP – Consulting Psychology Press, která pro MBTI vlastní autorská práva. Poskytujeme jej v angličtině (viz ukázkový report ENG) a ve zcela identické podobě též přeložený do češtiny (viz ukázkový report CZ).

Tento report Vám může pomoci:

  • Pochopit, že způsob, jak se chováte, jak reagujete na druhé a jaký máte celkový náhled na život, se liší podle toho, zda jste nebo nejste ve stresu
  • Uvědomit si, které okolnosti nebo události zpravidla spouštějí Vaše stresové reakce
  • Určit nejefektivnější a nejméně efektivní způsoby, jak se vyrovnávat se stresem a svými stresovými reakcemi
  • Určit, jaká odezva na Vaši stresovou reakci Vám ze strany druhých pomůže nejvíce či naopak nejméně
  • Poučit se z Vašich vlastních zkušeností se stresem a se svými stresovými reakcemi, abyste nebyl/a v jejich vleku, ale naopak je dokázal/a upravit.

Někteří lidé mají obavy, zda to, že ve stresu jednají úplně jinak, než odpovídá jejich povaze, neukazuje na nějakou vážnou poruchu. Pokud něco takového napadá i Vás, tento report jakékoliv Vaše obavy tohoto druhu uklidní. Vaše stresové reakce jsou předvídatelné a pro Váš daný osobnostní typ přirozené a zdravé. Jsou také dočasné a zvládnutelné.

Stress Management Report lze získat v balíčku STRESS KIT PACK nebo jako součást balíčku COMBO PACK (podrobnosti o balíčcích zde).

INSPIRACE

"Jednotlivci se mohou narodit jako určitý typ, ale z organizace se konkrétní typ stává mnohem složitějším způsobem. Zakladatel jistě zanechá v organizaci svou zřetelnou stopu, svou roli také hraje druh podnikání nebo prostředí, v němž se organizace nachází. Dokonce i pohnuté kapitoly v historii organizace mohou zanechat svůj otisk na jejím charakteru."