MBTI® Stress Management Report


Bez ohledu na to, zda jde o náš osobní či pracovní život, každý jsme vystaveni působení mnoha různých stresorů, které mohou – podle toho, jak na ně zareagujeme – podkopat náš úspěch nebo nás naopak podnítit k většímu výkonu.

Stress Management Report vycházející z vyhodnocení Vaší osobnosti na úrovni MBTI® Step I™ popisuje, jak pravděpodobně zakoušíte stres, a také, jak na stres reagujete.

MBTI® Stress Management Report je vytvořen na základě originálního MBTI dotazníku. Každý report je počítačově generován společností CPP – Consulting Psychology Press, která pro MBTI vlastní autorská práva. Poskytujeme jej v angličtině (viz ukázkový report ENG) a ve zcela identické podobě též přeložený do češtiny (viz ukázkový report CZ).

Tento report Vám může pomoci:

  • Pochopit, že způsob, jak se chováte, jak reagujete na druhé a jaký máte celkový náhled na život, se liší podle toho, zda jste nebo nejste ve stresu
  • Uvědomit si, které okolnosti nebo události zpravidla spouštějí Vaše stresové reakce
  • Určit nejefektivnější a nejméně efektivní způsoby, jak se vyrovnávat se stresem a svými stresovými reakcemi
  • Určit, jaká odezva na Vaši stresovou reakci Vám ze strany druhých pomůže nejvíce či naopak nejméně
  • Poučit se z Vašich vlastních zkušeností se stresem a se svými stresovými reakcemi, abyste nebyl/a v jejich vleku, ale naopak je dokázal/a upravit.

Někteří lidé mají obavy, zda to, že ve stresu jednají úplně jinak, než odpovídá jejich povaze, neukazuje na nějakou vážnou poruchu. Pokud něco takového napadá i Vás, tento report jakékoliv Vaše obavy tohoto druhu uklidní. Vaše stresové reakce jsou předvídatelné a pro Váš daný osobnostní typ přirozené a zdravé. Jsou také dočasné a zvládnutelné.

Stress Management Report lze získat v balíčku STRESS KIT PACK nebo jako součást balíčku COMBO PACK (podrobnosti o balíčcích zde).

INSPIRACE

"Kde je hranice mezi tím, co jsem, a tím, čím se mohu stát? Kdo ví, zda zítra má reakce na nějakou novou událost neodhalí nový aspekt mé osobnosti, který bude důležitější než všechny ostatní, které jsem až doposud odkryl? Není to, čeho budu schopen zítra, již obsaženo v tom, čím jsem dnes?"