MBTI® Step II™ Interpretive Report


MBTI® Step II™ Interpretive Report je nejkomplexnějším vyhodnocením osobnostního typu, které je v současnosti k dispozici.

Tím, že kombinuje výsledky MBTI® Step I™ (čtyřpísmenný kód jednoho ze 16 osobnostních typů) s výsledky MBTI® Step II™ (každá ze čtyř preferencí daného osobnostního typu je rozvinutá do pěti podskupin –tzv. faset), poskytuje toto vyhodnocení skutečně hloubkovou analýzu Vaší osobnosti a chování. 

MBTI® Step II™ Interpretive Report je vytvořen na základě originálního MBTI dotazníku (Form Q, 144 otázek). Každý report je počítačově generován společností CPP – Consulting Psychology Press, která pro MBTI vlastní autorská práva. Poskytujeme jej v angličtině (viz ukázkový report ENG) a ve zcela identické podobě též přeložený do češtiny (viz ukázkový report CZ).

Výhody:

  • Obsahuje vyhodnocení Vašeho typu z hlediska Step I s graficky vyjádřenou zřetelností preferencí
  • Prezentuje přehledně zpracované výsledky Step II – 20 faset spjatých s Vaším konkrétním typem
  • Pro daný typ popisuje jeho obvyklý způsob komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení
  • Nastiňuje strategie pro další osobnostní rozvoj
  • Ukazuje jak zvýšit Vaši efektivitu v práci.

Tento nejkomplexnější report lze získat účastí na workshopu GROUND/GROUND+ nebo jako součást balíčku EFFECT.

INSPIRACE

"Kde je hranice mezi tím, co jsem, a tím, čím se mohu stát? Kdo ví, zda zítra má reakce na nějakou novou událost neodhalí nový aspekt mé osobnosti, který bude důležitější než všechny ostatní, které jsem až doposud odkryl? Není to, čeho budu schopen zítra, již obsaženo v tom, čím jsem dnes?"