COLOR Profile


COLOR Profile (11 stran) je komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu z pohledu 4barevného kódu.

Proces určování temperamentu a motivačního typu má tři kroky, přičemž každý krok reprezentuje jiný přístup k vyhodnocování. V prvním kroku jde o zmapování silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty, druhý krok pracuje s tzv. "nucenou volbou", třetí krok pomáhá zmapovat pět pro nás nejdůležitějších hodnotových motivátorů. 

Ukázkový report COLOR Profile (11 stran) k nahlédnutí zde.

COLOR Profile Report obsahuje:

  • Graf "Vaše tečka", který zaměřuje přesně Váš typ a zároveň Vaši pozici vůči dalším typům 
  • Výčet a graf silných a slabých stránek názorně ukazující, co všechno máte s jednotlivými temperamenty společné
  • Přehled základních charakteristik všech čtyř barevných typů a jejich kombinací
  • Přehled základních charakteristik čtyř motivačních typů, jak je definuje Jiří Plamínek
  • "Váš erb" zobrazující pět Vašich nejdůležitějších hodnotových motivátorů, jejich pořadí a popisy

COLOR Profile lze získat jako součást balíčku COLOR PACK nebo při zakoupení k workshopu  jako součást balíčku COLOR WORKSHOP PACK (viz ceník).

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."